O kancelarii

Wierzymy w to, że sąd to miejsce, w którym osoby pokrzywdzone mogą skutecznie dochodzić obiektywnej sprawiedliwości. A jako prawnicy chcemy realnie uczestniczyć w tym, aby sprawiedliwość i racja w końcu wygrywały. Zarówno na sali sądowej, jak i w codziennym życiu osób fizycznych i przedsiębiorców.

Jesteśmy młodym lecz doświadczonym zespołem Radców Prawnych. Wyróżniamy się charyzmą i nieszablonowym podejściem do analizowanych spraw. Naszą dewizą jest świadczenie najwyższej jakości usług prawnych. Na każdym etapie współpracy przybliżamy wszelkie aspekty prawne konkretnej sprawy, dzięki czemu Klienci dysponują pełną wiedzą w związku z prowadzonymi postępowaniami oraz możliwością wystąpienia ryzyka prawnego.

Jesteśmy wspólnikami ponieważ często wzajemnie się uzupełniamy, pasjonują nas różne dziedziny prawa, naukę zawodu pobieraliśmy w ten sam sposób no i wierzymy, że co dwie głowy to nie jedna - po prostu jesteśmy dla siebie nawzajem wsparciem.

Zapraszamy do naszego biura w Lesznie przy ulicy Narutowicza 17 lok. 2.

***

Zakres usług

Podstawowym przedmiotem działalności naszej Kancelarii jest obsługa prawna zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. A zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje w szczególności takie dziedziny prawa jak:

Prawo Gospodarcze

 • konstruowanie i analiza umów stosowanych w obrocie gospodarczym
 • wezwania do zapłaty
 • dochodzenie należności przed sądami powszechnymi
 • dochodzenie należności od członków zarządu
 • prawo spółdzielcze
 • reprezentacja członków spółdzielni w kontaktach ze spółdzielnią
 • bieżąca obsługa spółdzielni
 • problematyka mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego

Prawo Cywilne

 • dochodzenie należności od podmiotów niebędących przedsiębiorcami
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego
 • konstruowanie umów o charakterze konsumenckim
 • dochodzenie roszczeń związanych z ustanowieniem służebności i bezumownym korzystaniem z nieruchomości
 • prowadzenie postępowań związanych z odwołaniem wykonanej darowizny
 • dochodzenie roszczeń związanych z umowami ubezpieczeniowymi

Prawo Handlowe

 • konstruowanie i analiza tekstów umów spółek, także w związku z rejestracją spółki w KRS
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z walnymi zgromadzeniami wspólników (protokoły, uchwały, formularze do KRS)
 • konsultacje i przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej ze zmianami umowy spółki

Prawo Rodzinne i Podatkowe

 • postępowania w przedmiocie orzeczenia separacji i rozwodu
 • działy majątku wspólnego małżonków
 • postępowania w zakresie ustanowienia opieki i kurateli
 • tworzenie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych
 • reprezentowanie podatnika zarówno na etapie postępowania podatkowego, jak i postępowania sądowo administracyjnego

Prawo Rolne

 • sporządzamy opinie i informacje prawne, udzielamy porad i konsultacji prawnych
 • przygotowujemy projekty umów gospodarczych, porozumień, ofert, pism procesowych oraz wniosków
 • opiniujemy projekty umów oraz wszelkiego rodzaju pisma
 • uczestniczymy w negocjacjach oraz rozmowach handlowych
 • doradzamy jak zabezpieczyć swoje należności oraz oferujemy ich windykację
 • weryfikację dokumentacji pod kątem zgodności z prawem
 • oferujemy obsługę korporacyjną spółek handlowych
 • reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym także postępowaniach mediacyjnych, jak również przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo Pracy

 • reprezentowanie zarówno pracownika, jak i pracodawcy w sporach przed sądem
 • roszczenia o zapłatę wynagrodzenia
 • roszczenia związane z wypadkami przy pracy, molestowaniem i mobbingiem
 • odwołania od decyzji ZUS
 • dochodzenie roszczeń związanych z wypłatą diet za podróże zagraniczne oraz za noclegi poza granicami kraju
 • dochodzenie roszczeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi

Kontakt

ARTEMIDA
Kancelaria Radców Prawnych
B.Wawrzynowska, M.Wojciechowski s.c.
ul. Narutowicza 17/2
64-100 Leszno

+48 601 576 550
bozena@kancelaria-artemida.pl

+48 605 961 798
marek@kancelaria-artemida.pl

+48 661 694 425
katarzyna@kancelaria-artemida.pl

Możesz się z nami skontaktować nawet do godziny 20-tej!

Mapa dojazdu